Brevkasse

Om Universets udvidelse II


Svaret:

1.
Universet er nok uendelig stort, eller i hvert fald meget større end den del af det, som vi kan se. Fordi lyset fra galakserne bevæger sig med samme hastighed, uanset hvilken galakse de kommer fra, vil afstanden til den fjerneste galakse vi kan se i én retning, være stort set lig afstanden til den fjerneste vi kan se i en anden retning. Derfor vil vi altid ligge i centrum af sfæren af galakser, som er en sfære med radius svarende til den afstand lyset har tilbagelagt siden dengang galakserne blev dannet.

Men en astronom, der sidder i én af de fjerneste galakser vil konkludere det samme. Set fra hans/hendes/dens synsspunkt vil vi ligge på kanten af hans kugleskal, og kigger han i den modsatte retning, vil han blot se galakser, som vi ikke er i stand til at se.

Du kan sammenligne det med at stå i en skov der er så stor, at du ikke kan se ud af den. Så vil du også se omtrent lige mange træer i alle retninger, og du vil tilsyneladende befinde dig midt i skoven. Men går du hen til et af de fjerneste træer, vil du stadig se det samme, altså lige mange træer i alle retninger, og du står stadig i "midten".

2.
Man kan faktisk se længere tilbage i tiden. Pga. Universets udvidelse, som "hjælper til med at bære lyset afsted", kan vi, i princippet, se knap 50 mia. lysår væk (i praksis lidt mindre, fordi vi ikke har gode nok teleskoper, og fordi noget gas i starten af Universets levetid "blokerede udsynet").

Jeg er lidt i tvivl om, hvad du mener med at "vores stof må have været 13 mia. lysår væk". Altså, stoffet lå mere eller mindre jævnt fordelt i hele Universet, og kollapsede langsomt over det hele til de strukturer, der efterhånden blev til galakser. Det stof, der blev til vores galakse, har altid ligget omtrent "heromkring", men noget stof, der i starten lå et stykke fra vores "oprindelige gassky", kan have bevæget sig ganske langt væk.

Universet udvidelseshastighed kan sammenlignes med rosiner i en bolledej, der hæver. To rosiner der ligger tæt på hinanden, fjerner sig kun langsomt fra hinanden, men to rosiner på hver sin side af dejklumpen, fjerner sig hurtigere fra hinanden. På samme måde med galakserne. Og hvis to galakser ligger langt nok fra hinanden, kan de sagtens bevæge sig væk fra hinanden med mere end lysets hastighed. Vi kan dog sagtens se dem alligevel, fordi Universets udvidelse også hjælper lyset med at bevæge sig ned til os, som nævnt ovenfor.

Skriv endelig igen, hvis du ikke føler at dette besvarede dit spørgsmål.

Bedste hilsener,
Peter